ТРАДИЦИОННА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ФИЛИАЛ - РАЗГРАД

30.10.2014

На 31.10. и 01.11.2014 г. в хотел «Централ» ще се проведе традиционната двудневна международна научна конференция на РУ”Ангел Кънчев” - Филиал Разград. Тази година конференцията е посветена на 145 години БАН, 70 години СУБ и  Деня на народните будители.  Този научен форум е организиран съвместно с Дом на науката и техниката Разград, Регионален академичен център на БАН Разград, Съюз на учените в България – клон Разград, Община Разград и ще се проведе  под патронажа на Областния управител д-р Илиян Драмалиев.       

Тематичните направления на форума са в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии. Ще бъдат  представени два пленарни доклада от водещи специалисти в страната и 79 научни доклади с актуална научна и производствена тематика.  Авторите на най-добрите  доклади по секции ще бъдат отличени с Грамота и Кристален Приз на Ректора на РУ”Ангел Кънчев”.

Участници в конференцията са професори, доценти и научни работници от Университети в София, Бургас, Пловдив, Шумен, Ямбол, Сливен, Стара Загора и др. В работата на конференцията ще вземат участие  и учени от чужбина – има представители на научни организации от Украйна, Русия,  Испания и др.   С голяма част от тях преподавателите от Филиала в Разград работят в общи научни проекти. В заседанията на конференцията  ще се включат и представители на почти всички фирми от региона, работещи в областта на химичните технологии, биотехнологиите  и хранителни технологии.

Програма на конференцията.Към началото на страницата