Общините и институциите в Област Разград са в готовност за зимата

12.11.2014

От 17 ноември се въвежда пътното поддържане на територията на Област Разград, анонсира представител на „Пътно управление”

На проведената работна среща във връзка с подготовката на Област Разград за зимния сезон 2014/2015г. бяха начертани оперативните мероприятия за предприемане на превантивни мерки за осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите при усложнени зимни условия. От изнесените доклади от страна на общините и оторизираните институции стана ясно, че имат готовността да приемат предизвикателствата на зимата и е налична нужната координация за намаляване на подследствията на населението и инфраструктурата при сложна зимна обстановка.

От 17 ноември се въвежда пътното поддържане на територията на Област Разград, анонсира представител на „Пътно управление”.

За да няма напрежение при възникване на аварии от Енерго Про заявиха, че на всеки два часа постъпва информация, която ще бъде изпращана до Областна администрация. Д-р Драмалиев се ангажира тя да бъде разпращана до общините и институциите.

26 аварийни екипи на Енерго Про с оборудвана техника ще обслужват областта. В пълен обем са извършени дейностите по обслужване на ел. съоръженията. В момента се подменят опасни стълбове по мрежа ниско напрежение.Към началото на страницата