Нурие Црънгалова преряза лентата на обновения сервиз в ПГТС „Христо Смирненски“

17.03.2021

Заместник-областният управител Нурие Црънгалова преряза лентата на обновения училищен автосервиз на ПГТС „Христо Смирненски“ в Разград. Преди това тя разгледа базата в учебното заведение. „Впечатлена съм от условията тук. Възхищавам се на работохолизма на директора Димитричка Ангелова и нейния екип“, заяви Црънгалова. Тя пожела на учениците да усвоят много и полезни знания в новата придобивка, за да се реализират успешно в живота.

  Училищният автосервиз е оборудван по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, който се финансира по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Разработката е съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенецфицент Министерството на образованието и науката.


 Към началото на страницата