23 753 избиратели гласуваха до 12 часа в област Разград

04.04.2021

  Общо  23 753 избиратели са упражнили правото си на глас в 18-ти Разградски избирателен район до 12часа. Избирателната активност е 17, 82%.

  Най-висока е избирателната активност в община Лозница – 20, 51%, а най-ниска е тя в община Самуил – 15, 51 %.

  По общини избирателната активност е следната: Разград – 16,1 %  /8 312 гласували/, Исперих – 20, 42 %, /5 327/ гласували/, Кубрат – 17, 81 % /3 366 гласували/, Завет – 18, 3 % /2 053 гласували/, Лозница – 20, 51 % /2 120 гласували/, Самуил – 15, 51 % /1 385 гласували/ и Цар Калоян – 19, 22 % /1 190 гласували/.

  Общо 133 311 са хората в област Разград, имащи право на глас.  Общият брой на постоянните, служебните и подвижните секции в 18-ти избирателен район е 227, от които постоянни - 187, служебни – 10 и подвижни - 30.


 Към началото на страницата