47 396 избиратели гласуваха до 17 часа в област Разград

04.04.2021

Общо 47 396  избиратели са упражнили правото си на глас в 18-ти Разградски избирателен район до 17 часа. Избирателната активност е 35, 55 %.

  Най-висока е избирателната активност в община Лозница – 40, 48 %, а най-ниска е тя в община Разград – 33, 53 %.

  По общини избирателната активност е следната: Разград – 33, 53 %  /17 314 гласували/, Исперих – 37, 03  %, /9 661/ гласували/, Кубрат – 35, 5 % /6 711 гласували/, Завет – 34, 88 % /3 913 гласували/, Лозница – 40, 48 % /4 183 гласували/, Самуил – 38, 47 % /3 436 гласували/ и Цар Калоян – 35, 18 % /2 178 гласували/.

  Общо 133 311 са хората в област Разград, имащи право на глас.  Общият брой на  секциите в 18-ти избирателен район е 227, от които постоянни - 187, служебни – 10 и подвижни - 30.


 Към началото на страницата