До заинтересованите от обществената поръчка за почистване на коритото на река Бели Лом фирми и граждани

14.06.2021

Премина етапът за определяне на изпълнителите на обществената поръчка за почистване на коритото на река Бели Лом. Участващите фирми не отговаряха на техническите спецификации, обявени от комисията.

  Това налага стартирането на нова процедура, която е обявена на 11.06.2021 г. Желаещите да участват в нея могат да потърсят по-подробна информация на сайта ЦАИС ЕОП. Кандидатстването е електронно. Към началото на страницата