График за изнесените приемни срещи на Областния управител на Разград с граждани - месец Февруари

03.02.2015

 

Община Самуил - 9 февруари 2015 година

село Самуил

от 9:00 до 13:00 часа

село Голям извор

от 13:30 до 14:30 часа

село Хърсово

от 15:00 до 16:00 часа

село Ножарово

от 16:30 до 17:30 часа

 

Община Завет – 13 февруари 2015 година

град Завет

от 10:00 до 14:00 часа

село Брестовене

от 14:30 до 16:30 часа

 

Община Лозница – 16 февруари 2015 година

град Лозница

от 10:00 до 12:00 часа

село Гороцвет

от 12:30 до 16:00 часа

 

Община Цар Калоян – 20 февруари 2015 година

град Цар Калоян

от 10:00 до 13:00 часа

село Езерче

от 13:30 до 16:30 часа

 

Община Исперих - 23 февруари 2015 година

град Исперих

от 10:00 до 13:00 часа

село Вазово

от 13:30 до 16:30 часа

 

Община Кубрат - 27 февруари 2015 година

град Кубрат

от 10:00до 12:00 часа

село Беловец

от 2:30 до 16:00 часа

 

За предварително записване или информация за провеждане на приемните в населените места на тел: 084/616 201Към началото на страницата