Заседание на „Областна комисия по заетостта”

27.01.2015

 На 28 януари/сряда/, от 10 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград, ще се проведе заседание на „Областната комисия по заетостта”.

                                                                     Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Представяне на проекта за Държавен план – прием в държавните и общински професионални училища на територията на Област Разград, през учебната 2015/2016 г.

2. Обсъждане и съгласуване на проекта за Държавен план – прием в държавните и общински професионални училища през учебната 2015/2016 г., предложен от Регионален инспекторат по образование Разград.

3.  Други.Към началото на страницата