АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 10.01.2022 Г.

10.01.2022

    Нови 54 доказани случая на COVID-19в област  Разград

 

       Нови 54 доказани случая на COVID-19са регистрирани в област Разград през периода 07.01.2022 г. – 09.01.2022 г. Това съобщиха от РЗИ-Разград. В Разград те са 23, в Кубрат са 6, а в Гецово - 4. Нови 3 случая са установени в Бисерци и Исперих, а по 2 са те в Тертер и Недоклан. По 1 заболял има в Беловец, Радинград, Савин, Синя вода, Ясеновец, Острово, Веселина, Духовец, Вазово, Киченица и Прелез.

 

       През периода 07.01.2022 г. – 09.01.2022 г. няма починали от COVID-19в областта.  

            

       Активните случаи в областта са 373. На домашно лечение са 306, а хоспитализираните са 67. Под карантина са поставени 708 човека.

 

       През периода 07.01.2022 г. – 09.01.2022 г. срещу COVID-19в областта са се имунизирали 652 човека. 

 

        Заболеваемостта в област Разград за периода 27.12.2021 г. – 09.01.2022 г. е 311 души или 283,22 на 100 000 население.  

 

Обобщена справка за поставените под карантина в областта към 07.01.2022 г.:

 

           ПГИ „Робер Шуман“ гр. Разград – карантинирани за срок от 07.01. до 14.01.2022 г. включително - 22 ученици, контактни на болен съученик.

           ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ град Разград – карантинирани за срок 07.01. до 14.01.2022 г. включително - 24 ученици, контактни на болен съученик.

           ПГХТБ „Мария Кюри“ гр. Разград – карантинирани за срок от 07.01. до 13.01.2022 г. - 25 ученици, контактни на болен съученик.

           ОУ „Никола Икономов“ - карантинирани за срок от 07.01. до 14.01.2022 г. - 24 ученици, контактни на болен съученик.

          ДЦЛФУ, гр. Разград - карантинирани за срок от 06.01. до 15.01. 2022 г. – 9 души, контактни на болен служител от персонала.

   

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РАЗГРАД

 

 

 

ДО  

Г-Н ИВАН БОРИСОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЛАСТНИЯ КРИЗИСЕН ЩАБ ЗА БОРБА С COVID-19

ГР. РАЗГРАД

 

 

                                                                    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

 

През последните дни в страната се наблюдава неблагоприятна тенденция на нарастване броя, на новозаразените със SARS-CоV-2лица, както и повишаване активността за ваксиниране.

Броят на новите случаи за 05.01.2022 г. за страната е 6 766, като седмичният ръст при новодиагностицираните е 125,71%. Седмичната положителност на проведените към 05.01.2022 г. бързи антигенни тестове и PCRизследвания достигна 12,09%. Наблюдава се и ръст в броя на хоспитализираните лица, като за последната седмица той е 40 % спрямо предходната.

В област Разград се наблюдава плавно увеличение на броя на положителните случаи и към днешна дата областта е в червената зона. За 7 дена броят на положителните е 186 или 169.38 промила, за 14 дена – 300 положителни  и 273.20 промила, като най-висока остава заболеваемостта в Разградска община. От извършените 1185 броя тестове за периода 03.01 - 09.01. положителни са 385, или 32.49 процента. Увеличава се и броя на хоспитализираните  от 03.01 – 09.01. – 41, от 27.12 - 02.01. – 29 и от 20.12. -26.12.  – хоспитализирани -37.

Във връзка с това и предстоящото влошаване на епидемичната обстановка в страната, на база на наблюдаваното в момента протичане на COVID-19 в ЕС и в света, моля да запознаете членовете на Областния кризисен щаб за борба с covid-19 с необходимостта да бъдат провеждани регулярни срещи на  общинските щабове, на които да се обсъжда развитието на епидемичната ситуация в региона, както и контрола по спазване на въведените към момента противоепидемични мерки.

Напомням, че е необходимо:

1.  Да се подобри и оптимизира контрола по спазване на противоепидемичните мерки на общинско ниво.  

2.  Особено внимание обръщам на преустановеното провеждане на масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, наредено със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. от министъра на здравеопазването.

3.  С оглед на това, че се регистрират случаи във всички възрастови групи, вкл. и при децата, засилен контрол следва да се осъществи и в детски градини по отношение на недопускане на деца с клинични симптоми на заразно заболяване в организирания колектив, както и носенето на защитни маски за лице от персонала в тях.

   Уведомявам Ви, че РЗИ Разград извършва ежедневен контрол за спазване на противоепидемичните мерки съвместно с органите на МВР в цялата област.

   Във връзка със засиления интерес за поставяне на ваксини на областно ниво и за улесняване на  достъпа на граждани до ваксинация,  е създадена организация за удължено работно време на имунизационните пунктове в МБАЛ. Разкрит е и нов имунизационен пункт в МЦ Ре Спиро.

   Създадена е организация, при наличие на проявен интерес от кметовете на населените места и ръководители на  различни организации и събиране на групи от хора, за провеждане на ваксинация чрез мобилни екипи  на място, също така и за  хора в отдалечени и трудно достъпни места, трудно подвижни и инвалиди, както и към домове за възрастни хора. Моля, кметовете на общини да информират всички кметове по места за съществуващата възможност, както и за възможността да бъдат имунизирани деца от 5 до 12 години.

     

 

С уважение,

Ася Генева

Директор РЗИ - Разград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Към началото на страницата