Кръгла маса с международно участие в град Разград

30.01.2015

Интересни възможности за бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево бяха очертани по време на проведената на 29.01.2015 г. в Младежки клуб „Зайо Байо”, гр. Разград кръгла маса на тема: „Перспективи пред икономическото развитие на област Разград, България и окръг Гюргево, Румъния“.

Представители на безнеса от Гюргево обявиха, че търсят дистрибутори на добавки за горива, ликьори, вафли и сладкарски изделия и че се интересуват от закупуване на зарибителен материал за сладководни басейни. Румънските бизнесмени проявиха интерес към участие в обществени поръчки за строителство в област Разград и обявиха, че в Гюргево е налице голямо търсене на инженери в областта на корабостроенето.

Събитието е в рамките на проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево”, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, изпълняван от Областна администрация Разград в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград.

Постигнатите резултати по проекта бяха представени от г-н Светлин Симеонов – ръководител на проекта. Представители на бизнеса от Гюргево споделиха мнение, че изпълнението на проекта е допринесло за конкретни ползи за бизнеса от двата региона, благодарение на създадените условия за бизнес срещи, както и поради посещенията на място във фирми, реализирани с подкрепата на двете камари.

Събитието продължи с представяне на изготвените в рамките на проекта „Обща маркетингова стратегия на област Разград и окръг Гюргево” и „Стратегия за бизнес развитие на област Разград и окръг Гюргево”.

В последвалата дискусия активно се включиха представителите на бизнеса от Румъния, г-н Юлиян Данаилов от Областния информационен център в гр. Разград, г-н Слави Илиев – експерт в Местния информационен офис за трансгранично бизнес сътрудничество в гр. Разград. Набелязани бяха възможности за общо икономическо развитие в областта на туризма, селското стопанство и преработващата промишленост, транспорта, логистиката и услугите.

Ръководителят на проекта обяви, че местните информационни офиси за трансгранично сътрудничество в гр. Разград и гр. Гюргево, и интернет страницата на проекта, ще продължат да действат и след приключването на проекта в услуга на бизнеса.

Присъстстващите на кръглата маса стигнаха до извода, че успешно реализираните дейности по проекта са предпоставка за надграждане на резултатите от неговото изпълнение с бъдещи трансгранични инициативи и проекти.

След приключването на събитието представители на бизнеса от окръг Гюргево посетиха фирми в гр. Разград за провеждане на бизнес срещи.Към началото на страницата