Бизнес форум

05.02.2015

На 6 февруари (петък) от 11:15 часа в залата на Община Разград на 11 етаж, ще се проведе бизнес форум, на който ще бъдат наградени фирмите от Област Разград с най-активно участие в дейностите по проект  «Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево». Ще присъстват Областният управител Петър Василев, г-н Александру Епанджак – Президент на Търговска индустриална и земеделска камара Гюргево и г-н Симеон Захариев – Председател на Търговска промишлена и земеделска камара Разград.Към началото на страницата