ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД БЕ ПИЛОТЕН ДОМАКИН ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА ПО-ПРОЗРАЧНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР“

01.04.2022

Днес Областният управител на област Разград д-р Деян Димитров и неговият заместник г-н Драгомир Златев, бяха домакини на работна среща за обсъждане на механизми за повишаване прозрачността при провеждане на обществени поръчки в строителния сектор.

Участие във форума взе екип от професионалисти от Камарата на строителите в България, представен в лицето на инж. Михаил Драганов – председател на Камарата на строителите в Разград, нейният секлретар – г-жа Павлина Пеева и инж. Мария Башева – председател на Камарата на строителите в Габрово. Официални гости на работната среща бяха и г-жа Ралица Манолова – Областен управител на област Габрово, служители на областните управи в Разград, Габрово и Русе, както и строителни предприемачи.

Събитието се проведе в рамките на проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор“. Проектът предвижда Областна администрация Разград да бъде сред пилотните институции, в които за първи път ще бъде създаден и тестван на практика механизъм за прозрачност в работата на иституциите по отношение на обществените поръчки,  който след това да се мултиплицира в цялата страна.

Една от основните цели, които се обсъдиха на дискусията е, че трябва да се повиши значително прозрачността и отчетността при обявяването на обществените поръчки на местно ниво.

Инж. Башева информира присъстващите за резултатите от мащабно проучване сред строителните фирми, за силните и слабите страни, които съществуват в практиката, относно обществените поръчки от страна на местните администрации.

Д-р Деян Димитров изрази готовността си за подкрепа на заложените в проекта дейности, насочени към създаване на условия за равни възможности за конкуренция в контекста на политиката на правителството за нулева толерантност към корупцията.

 

Пълна галерияКъм началото на страницата