ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ С ОНЛАЙН ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ „ЕЛА И ПРЕЖИВЕЙ!“

29.04.2022

Днес бе поставено началото на онлайн регионален порталзакултура и туризъм за ЦентралнаСевернаБългария.В него ще се публикува актуална информация за интересни културни събития, фестивали и туристически обекти и маршрути в областитеРазград, ВеликоТърново, Габрово, Русе, СилистраиПлевен. Целта на инициативата е стимулиране на туризма и културния обмен в региона. Слоганът на интернет платформата, представляваща фейсбук страница, е „Ела и преживей!“ като идеята е да се представят по атрактивен начин събития и туристически дестинации в тази част на страната ни, за да се провокира в туристите съпреживяване и емоция при посещение им.

Създаването на портала е в резултат от съвместната работа и отличното сътрудничество между областните управители в ЦентралнаСевернаБългария и е една от първите реализирани конкретни дейности отПланзасъвместнидейностинаОбластнитеуправителиотСеверенцентраленрайон, иницииран от Областнияуправител на област Разград – д-р Деян Димитров.

Предстои изпълнение на още редица дейности като разработване на общ културен календар на ЦентралнаСевернаБългария, работни срещи с туроператори от страната и чужбина и други.

Портала може да посетите и разгледате като кликнете на следния линк:

https://www.facebook.com/%D0%95%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B9-102391545802557

                                                                                   

 

 


 Към началото на страницата