Семинар за обмен на добри практики и изграждане на мрежи на доставчици на социални услуги и неправителствени

11.02.2015

На 05.02.2015 г. в конферентна зала на хотел “Лес” се проведе семинар за обмен на добри практики и изграждане на мрежи на доставчици на социални услуги и неправителствени организации в рамките на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” по Опертивна програма „Развитие на човешките ресурси”.

В събитието взеха участие над 60 участници: Мария Сидерова – регионален координатор за Северен централен регион и област Смолян, Диана Петрова– главен експерт в отдел „Регионално развитие и административен контрол” на Областна администрация Разград, заместник-кметове и служители от всички общини на областта, представители на дирекции “Социално подпомагане” и служители към доставчици на социални услуги за пълнолетни лица.

Модератор на семинара беше Маргарита Обретенова – координатор по проекта за област Разград.

По време на събитието бяха представени презентации на следните теми: “Принос на проекта за развитието на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на национално и областно ниво” и “Национална стратегия за дългосрочна грижавизия, цели, основни принципи. Ключови предизвикателства и възможности за финансиране”.

Диана Петрова направи презентация на тема “Работа в мрежа. Приложение на подхода в сферата на социалните услуги”, като представи редица добри практики за работа в мрежа на Областна администрация Разград с други институции и организации в сферата на социалните услуги.

Последната презентация беше представена от Милкана Михайлова, директор на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) “Емилиян”. Тя подробно информира за подобренията, които са направени спрямо системата за социални услуги в Центъра. Радослав Йоргов-психолог в ЦСРИ “Емилиян” презентира подробно работата на психолозите в ЦСРИ.

В края на семинара, извън предварително обявената програма, за проявяващите интерес беше осигурена възможност за представяне на филма „Светове” на Фондация „Светът на Мария”.

След приключване на филма, възникна дискусия относно начините на финансиране и дофинансиране на услугите, текучеството на персонала, както и различните дейности, които могат да се приложат при работа с хората с увреждания.Към началото на страницата