Зам.-министър Николай Нанков представи в Разград Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

12.02.2015

Над 150 жители  на Област Разград присъстваха в сряда на срещата със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, съветника към МРРБ Десислава Йорданова, oбластния управител на Област Разград Петър Василев и народния представител д-р Валентин Василев, която бе във връзка с разясняване на методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Въведение в началото на събитието направи губернаторът, който изтъкна предимствата на програмата и факта, че реализирането й ще допринесе до подобрения на стандарта на живот на българското население.

Близо два часа и половина продължи инициативата, по време на която освен презентация бе осъществен и диалог между зам.-министъра, съветника към МРРБ и граждани, при който бяха разяснени и въпроси свързани с практическото приложение на програмата. На аудиторията бяха представени и ползите от реализацията й, които са свързани с – намаляване на енергопотреблението на домакинствата; икономия на разходите на домакинствата през зимата; повишаване стойността на имотите; обновяване на входовете на сградите; придобиване на нов и модерен облик; създаване на по-топли, уютни и красиви домове.

Заместник – министърът акцентира многократно и върху това, че разходите по програмата се поемат изцяло от държавата.Към началото на страницата