ТРИНАЙСЕТ ДУШИ ЗАПОЧНАХА РАБОТА КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

09.06.2022

 

 Тринайсет човека без препитание започнаха работа към Областна администрация Разград по Регионалната програма за заетост. Те подписаха днес трудовите си договори и преминаха начален инструктаж.

  Безработните ще бъдат ангажирани предимно по държавни обекти в Разград. Задълженията им са свързани с хигиенизиране и поддръжка. Срокът на трудовите договори е 6 месеца.

Новоназначените се срещнаха с областния управител д-р Деян Димитров. Той им пожела успех и изрази увереност, че ще бъдат отговорни и дисциплинирани в работата си.Към началото на страницата