Жители от общините Завет, Самуил и Лозница посетиха изнесените приемни на Областния управител

17.02.2015

Достъпът до обществена информация, касаеща местната власт, сметоизвозването и пропадане на канализацията, бяха част  от проблемите, за които жители на Лозница потърсиха съдействие от Областния управител Петър Василев по време на изнесената приемна в понеделник.

Десетки жители на Гороцвет също се срещнаха с губернатора по време на визитата му в селото и поставиха различни въпроси, основен сред които бе този за безработицата. Местните констатираха също, че за първи път областен управител ги посещава, и затова използват момента да изложат наболели теми. Ремонт на селските чешми, подобряване на инфраструктурата в населеното място, засилване на полицейското присъствие, както и подсигуряване на пазари за зеленчукопроизводителите и животновъдите бе основна част от проблематиката. Василев обясни, че в момента се работи за решаване на част от тези въпроси и резултатите скоро ще бъдат налице.

Сходни бяха и проблемите на населението от Общините Самуил и Завет, чиито изнесени приемни дни бяха на 9 и 13 февруари. По време на срещите жителите поискаха помощ за осигуряване на здравно обслужване в Голям извор. От там подадоха сигнал и за нерегламентирано сметище до водоем. Охрана на гробищния парк, проблем с автобусна линия и инфраструктурата, бяха сред основните въпроси, които хората от Завет и Брестовене поставиха пред Областния управител.Към началото на страницата