Областният управител участва в Регионална среща за представяне на План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система за 2014-2020г

19.02.2015

В четвъртък Областният управител Петър Василев участва в откриването на двудневната Регионална среща в Разград за представяне на План за изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 - 2020 г.) до 2015 г. На срещата Василев приветства организирането и провеждането на тази инициатива, тъй като и Националната стратегия, и Стратегията на Област Разград за интегриране на ромите 2012 г. - 2020 г. генерират някои основни проблеми и поставят конкретни цели и приоритети за тяхното преодоляване.

С цел оптимизиране и решаване на проблемите губернаторът призова предприетите мерки от правителството на национално ниво да се приложат осъзнато, отговорно и целенасочено по региони, общини и всяка детска градина и училище. Той акцентира също и върху няколко конкретни проблема в област Разград, които трябва да бъдат решени, за да има добър резултат. Като такива бяха посочени - невладеенето на български език от децата и учениците от малцинствата и мигранти; заниженият родителски контрол; увеличаването на линията на бедност и безработица сред малцинствата, което води до ограничаване на достъпа до училище от страна на родителите и др.

Областният управител допълни, че се надява на тази среща да бъдат взети необходимите мерки, да се обмени опит и да бъдат намерени най-добрите практики.Към началото на страницата