Областните администрации заявиха необходимост от по-голяма финансова и оперативна самостоятелност при формирането на изборни органи на регионално ниво

04.12.2013

Нужно е задълбочено обсъждане преди да се стигне до изготвяне на законопроект за разглеждане от НС, заяви Стоян Ненчев

Областният управител – Стоян Ненчев и директорът на Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация – Ангел Такев взеха участие в съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него. По време на работната среща в Силистра са били обсъдени обощените предложения от членовете на регионалните съвети в шестте района, касаещи промяна в законодателството за регионално развитие. Дискутирани са идеи да се даде по-голяма финансова и оперативна самостоятелност на областните администрации при формирането на изборни органи на регионално ниво, които да бъдат преки разпоредители с държавния бюджет. Становището на областният управител – Стоян Ненчев е, че тези въпроси се нуждаят от задълбочено и широко обсъждане преди да се стигне до изготвяне на законопроект за разглеждане от Народното събрание.Към началото на страницата