График за разяснителни срещи на екип от Областна администрация Разград с домоуправители на жилищните сгради в ЖК „Орел”

07.03.2015

График

За разяснителни срещи на екип от Областна администрация Разград с домоуправители на жилищните сгради в ЖК „Орел”, във връзка с НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

04.03.2015 г.

 Блок № 1

от 18 до 18:30 часа

Блок № 2

от 18:30 до 19:00 часа

 Блок № 3

от 19 до 19:30 часа

 

05.03.2015 г.

 Блок № 4

от 18 до 18:30 часа

Блок № 5

от 18:30 до 19:00 часа

Блок № 6

от 19 до 19:30 часа

 

06.03.2015 г.

Блок № 7

от 18 до 18:30 часа

Блок № 8

от 18:30 до 19:00 часа

Блок № 9

от 19 до 19:30 часа

 

07.03.2015 г.

Блок № 10

от 18 до 18:30 часа

Блок № 11

от 18:30 до 19:00 часа

Блок № 12

от 19 до 19:30 часа

 

09.03.2015 г.

Блок № 13

от 18 до 18:30 часа

Блок № 14

от 18:30 до 19:00 часа

Блок № 15

от 19 до 19:30 часа

 

10.03.2015 г.

Блок № 16

от 18 до 18:30 часа

Блок № 17

от 18:30 до 19:00 часа

Блок № 18

от 19 до 19:30 часа

 

11.03.2015 г.

Блок № 19

от 18 до 18:30 часа

Блок № 20

от 18:30 до 19:00 часа

Блок № 21

от 19 до 19:30 часа

 

12.03.2015 г.

Блок № 22

от 18 до 18:30 часа

Блок № 23

от 18:30 до 19:00 часа

Блок № 24

от 19 до 19:30 часа

 

13.03.2015 г.

Блок № 25

от 18 до 18:30 часа

Блок № 26

от 18:30 до 19:00 часа

Блок № 27

от 19 до 19:30 часа

 

14.03.2015 г.

Блок № 28

от 18 до 18:30 часа

Блок № 29

от 18:30 до 19:00 часа

Блок „Строител” -  44; 46 и 48

от 19 до 19:30 часа

Блок МВР

от 19:30 до 20:00 часа

Срещите ще се проведат в посочения ден и час, пред вход „А” на съответната жилищна сграда.Към началото на страницата