Стоян Ненчев и Ангел Такев ще вземат участие в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

04.12.2013

На 04.12.2013 г. /сряда/  Областният управител – Стоян Ненчев и директорът на Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация – Ангел Такев ще вземат участие в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него. Работната среща ще се проведе в Заседателната зала  на Областна администрация – град Силистра.

Ще бъдат представени: представяне на обощени предложения от членовете на регионалните съвети в шестте района, касаеща промяна в законодателството за регионално развитие; ключови приоритети в областта на траспортната политика на територията на Северен централен район за периода 2014 – 2020 г.; възможности за предоставяне на финансиране от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, както и актуална информация за напредъка по изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, на територията на Северен централен район.Към началото на страницата