Областната епизоотична комисия обсъди мерки срещу болестта Туларемия

05.03.2015

Днес в Областна администрация Разград се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия. Председателят й зам.областният управител Виолета Тодорова  уточни, че тя е свикана във връзка с болестта туларемия и с регистрираните 14 случая от началото на годината на заболели  на територията на страната.           

Директорът на ОДБХ д-р Илиян Драмалиев постави акцент върху основния източник на заразата - гризачи, хищници и птици.         

До момента на територията на Област Разград няма случаи на заразени хора, съобщи шефът на РЗИ Разград д-р Йорданка Николова. Тя допълни, че регистрираните заразени са от областите – София град, Стара Загора, Бургас, Хасково и Софийска област. Обобщената справка от предоставената в Министерството на здравеопазването информация показва, че при 7 от случаите се касае за ловци, при които заразяването е вследствие обработка и консумация на умрели диви зайци и намерена отстреляна птица. При 5 от случаите се касае за лица, живеещи при лоши санитарно-битови условия и наличие на гризачи в жилищните помещения. Заболелите са във възрастовия диапазон от 37 до 74 години,  има и 4 деца.

Във връзка с овладяването на болестта на територията на страната са предприети мерки, някои от които са: запознаване на всички общопрактикуващи лекари и насочване на вниманието им към симптоматиката на болестта; оказване на организационно-методична помощ в специализираните практики по УНГ, очни и вътрешни болести, за своевременно съобщаване и изпращане на материали за изследване; засилен санитарно-хигиенен контрол над водоизточниците.Към началото на страницата