Областна администрация Разград организира среща, на която бяха взети мерки за опазване на пчелните семейства

26.03.2015

По време на работна среща в Областна администрация Разград на 26 март, която се проведе във връзка с прилагането на мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, бе взето решение общините в областта да публикуват на своите сайтове уведомления за авиационно и наземно третиране с инсектициди. Зам. областният управител Виолета Тодорова акцентира, че целта на срещата е  да се създаде основа за по-добра комуникация между заинтересованите страни и да се постигнат по-добри резултати.

По време на събитието Румяна Маринова – гл. инспектор „Растителна защита” в ОДБХ – Разград запозна присъстващите с последните промени в Закона за растителна защита.  Анета Нецова – началник отдел  ОС „Земеделие” – Разград съобщи, че отговорността към пчеларите нараства, тъй като броят на регистрираните в областта бележи ръст и вече е 270, а пчелните семейства само за една година от 34 000 са достигнали до 44 270. Г-жа Маринова информира и за новост - създаване на постоянни експертни комисии за предоставяне на държавни помощи на пчелари, които са понесли загуби, вследствие на промени в климата. Уточнено бе още, че компенсациите ще бъдат  предоставени, след като експертни комисии извършат проверка на място.

Решения бяха взети и за начините, по които ще бъдат информирани земеделците за отговорностите, които имат  към пчеларите преди извършване на третиране на площите.   Ангажимент за уведомяване на земеделците ще имат кметовете на населени места и председателите на пчеларски сдружения по места.Към началото на страницата