График за разяснителни срещи на екип от Областна администрация Разград с домоуправители на жилищните сгради в ЖК „Орел”

27.03.2015

График

за разяснителни срещи на екип от Областна администрация Разград с домоуправители на жилищните сгради в ЖК „Орел”, във връзка с НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

30.03.2015 г. от 18:00 до 19:00 часа

Блок № 1, Блок № 2, Блок № 3, Блок № 4, Блок № 5, Блок № 6, Блок № 7, Блок № 8, Блок № 9, Блок № 10, Блок № 11, Блок № 12, Блок № 13, Блок № 14, Блок № 15, Блок № 16


Срещата ще се проведе пред вход „А” на Блок № 16

30.03.2015 г. от 19:00 до 20:00 часа

Блок № 17, Блок№ 18, Блок №19, Блок № 20, Блок № 21, Блок №22, Блок № 23, Блок № 24, Блок № 25, Блок № 26, Блок № 27, Блок № 28, Блок № 29, Блок строител и Блока на МВР


Срещата ще се проведе пред вход „Д” на Блок № 23Към началото на страницата