График за изнесените приемни срещи на Областния управител на Разград с граждани - месец април

30.03.2015

 

 

Община Самуил – 6 април 2015 година

 

село Голяма вода

от 10:00 до 11:00 часа

село Кара Михал

от 11:15 до 12:00 часа

село Богданци

от 12:15 до 13:00 часа

село Богомилци

от 13:15 до 14:30 часа

село Хума

от 14:45 до 16:00 часа

 

 

Община Завет и Община Кубрат – 14 април 2015 година

 

село Острово

от 10:00 до 12:00 часа

село Прелез

от 12:30 до 13:30 часа

село Медовене

от 14:00 до 15:00 часа

село Равно

от 15:30 до 16:30 часа

село Каменово

от 16:45 до 17:30 часа

 

 

Община Лозница – 17 април 2015 година

 

село Манастирско

от 10:00 до 11:00 часа

село Синя вода

от 11:15 до 12:30 часа

село Ловско

от 12:45 до 13:30 часа

село Крояч

от 13:45 до 14:30 часа

село Каменар

от 14:45 до 16:00 часа

 

 

Община Исперих - 20 април 2015 година

 

село Лъвино

от 10:00 до 11:00 часа

село Къпиновци

от 11:15 до 12:00 часа

село Средоселци

от 12:15 до 13:30 часа

село Печеница

от 13:45 до 14:30 часа

село Делчево

от 14:45 до 16:00 часа

 

 

Община Разград - 27 април 2015 година

 

село Стражец

от 10:00 до 12:00 часа

село Киченица

от 12:15 до 13:00 часа

село Просторно

от 13:15 до 14:00 часа

село Топчии

от 14:15 до 16:00 часа

 

За предварително записване или информация за провеждане на приемните в населените места на тел: 084/616 201Към началото на страницата