Областна администрация – Разград подготви практически наръчник със стъпките за кандидатстване по Националната програма за саниране на жилища

03.04.2015

Екип на администрацията провежда разяснителни срещи с домоуправители на жилищни сгради в квартали в Разград

Разяснителни срещи и разпространяване на практически наръчник за участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, са част от инициативите, с които екип на Областна администрация - Разград пояснява стъпките за кандидатстване по програмата. В наръчника, който екипът изготви, са описани ясно стъпките, по които ще може да бъде извършено кандидатстването.

Предстои на 7 април екип от Областна администрация да посети ЖК „Абритус” (Водна централа), където ще проведе срещи с домоуправители на жилищните сгради и ще отговори  на място на въпроси свързани с кандидатстване по програмата.

През месец март подобни  срещи бяха осъществени в ЖК „Орел” в Разград.

Практически наръчник за участие в Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сградиКъм началото на страницата