График за разяснителни срещи на екип от Областна администрация Разград с домоуправители на жилищните сгради в ЖК „Абритус” /Водна централа/

03.04.2015

График

за разяснителни срещи на екип от Областна администрация Разград с домоуправители на жилищните сгради в

 ЖК „Абритус/Водна централа/, във връзка с изпълнението на

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

07.04.2015 г. от 18:00 до 18:30 часа

ЕПЖБ 6, 7, 8 и 9 на ул. „Любен Каравелов” № 7, 9, 11 и 13

ЕПЖБ 3, 4, и 5 на ул. „Любен Каравелов” № 1, 3, 5 и на ул. „Сава Катрафилов” № 17-19

Блок на ул. „Свети Климент” № 44

Блок на ул. „Свети Климент” № 46

Блок на ул. „Свети Климент” № 48

Блок на ул. „Свети Климент” № 50

Блок „Чавдар” на ул. „Хайдут Сидер” № 1

 

Срещата ще се проведе пред блока на ул. „Свети Климент” № 48 /срещу магазин „СБА”/

07.04.2015 г. от 18:30 до 19:00 часа

ЕПЖБ 5 на ул. „Абритус” № 13

ЕПЖБ 6 на ул. „Абритус” № 15

ЕПЖБ 7 на ул. „Абритус” № 17

ЕПЖБ 8 на ул. „Абритус” № 19

 

Срещата ще се проведе пред вход „В” на блок ЕПЖБ 7 на ул. „Абритус” № 17 /в близост до детската площадка/

07.04.2015 г. от 19:00 до 19:30 часа

ЕПЖБ 9 на ул. „Абритус” № 21

ЕПЖБ 10 на ул. „Абритус” № 23

ЕПЖБ 11 на ул. „Абритус” № 25

ЕПЖБ 12 на ул. „Абритус” № 27

ЕПЖБ 5 и 6 на ул. „Абритус” № 29

Блок на ул. „Свети Климент”, № 104

Блок на ул. „Свети Климент”, № 106

ЕПЖБ 3 и 4 на ул. „Свети Климент”, № 108

 

Срещата ще се проведе пред вход „А” на блок ЕПЖБ 10 на ул. „Абритус” № 23 /в близост до детската градина/Към началото на страницата