График за провеждане на изнесени приемни на териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието – гр. Разград, съвместно с Областна адмнистрация - Разград

03.04.2015

 

 

ДАТА

 

 

 

ОБЩИНА

 

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ

 

 

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

 

8 април

 

 

ЗАВЕТ

 

ЗАВЕТ

 

КМЕТСТВО

ЗАВЕТ

ОТ 10 ДО 12

часа

 

0888890622

 

8 април

 

ЗАВЕТ

 

БРЕСТОВЕНЕ

 

КМЕТСТВО БРЕСТОВЕНЕ

ОТ 13 ДО 15

часа

 

0888890622

 

15 април

 

ЛОЗНИЦА

 

СЕЙДОЛ

 

КМЕТСТВО

СЕЙДОЛ

ОТ 10 ДО 12

часа

 

0888890622

 

22 април

 

РАЗГРАД

 

ДЯНКОВО

 

КМЕТСТВО ДЯНКОВО

ОТ 10 ДО 12

часа

 

0888890622

 

25 май

 

ИСПЕРИХ

 

ПОДАЍВА

 

КМЕТСТВО ПОДАЙВА

ОТ 10 ДО 12

часа

 

0888890622

 

25 май

 

САМУИЛ

 

ВЛАДИМИРОВЦИ

 

КМЕТСТВО ВЛАДИМИРОВЦИ

ОТ 13 ДО 15

часа

 

0888890622

 

26 май

 

ЗАВЕТ

 

ОСТРОВО

 

КМЕТСТВО ОСТРОВО

ОТ 10 ДО 12

часа

 

0888890622

 

26 май

 

КУБРАТ

 

КУБРАТ

 

КМЕТСТВО

КУБРАТ

ОТ 13 ДО 15

часа

 

0888890622

 

27 май

 

ЛОЗНИЦА

 

СИНЯ ВОДА

 

КМЕТСТВО

СИНЯ ВОДА

ОТ 13 ДО 15

часа

 

0888890622

 

27 май

 

ЛОЗНИЦА

 

ЛОВСКО

 

КМЕТСТВО

ЛОВСКО

ОТ 10 ДО 12

часа

 

0888890622Към началото на страницата