Областна Работна среща с кметове на общини

04.12.2013

На 05.12.2013 г./четвъртък/от 15,30 ч. в зала 102 на Община Разград ще се проведе работна среща на Областния управител и заместник-областните управители на Област Разград с кметовете на общините и председателите на общинските съвети в областта при следния дневен ред:

 

1.     Преглед на текущото състояние на подготовката за зимния сезон;

                        Докладват.: Кметовете на общини

 

2.     Кандидатстване на  общинските администрации по  Проект „Студентски практики”;

                       Докладват.: Кметовете на общини

 

3.      Представяне на окончателна информация за приключилата кампания по предоставяне на целеви помощи за отопление за сезон 2013-2014 г. на населението от Област Разград;

                     Докладва.: Р. Бончева - Директор на РДСП Разград

 

4.     Представяне на информация по актуални теми свързани с осъществяване на задължителното здравното осигуряване на територията на Област Разград.

                       Докладва.: д-р Камелия Станева – Директор РЗОК Разград

 

5.     ТекущиКъм началото на страницата