График за разяснителни срещи на екип от Областна администрация Разград с домоуправители на жилищните сгради в квартал „Бели Лом”, ЖК „Лудогорие и ЖК „Освобождение”

16.04.2015

График

за разяснителни срещи на екип от Областна администрация Разград с домоуправители на жилищните сгради в

квартал „Бели Лом”, ЖК „Лудогорие и ЖК „Освобождение”

във връзка с изпълнението на

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

16.04.2015 г. от 18:00 до 18:30 часа

ЕПЖБ 1 на ул. „Бели лом” № 62

ЕПЖБ 2 на ул. „Бели лом” № 60

ЕПЖБ 3  на ул. „Бели лом” № 58

ЕПЖБ 4 на ул. „Бели лом” № 56

Блок на ул. „Дунав” вх. А и Б, блок 1 на ул. „Шести септември”, № 4

Срещата ще се проведе пред ЕПЖБ 2 на ул. „Бели лом” № 60

16.04.2015 г. от 18:30 до 19:00 часа

ЖК „Лудогорие”, ЕПЖБ № 1 

ЖК „Лудогорие”, ЕПЖБ № 3

ЖК „Лудогорие”, ЕПЖБ № 4

ЖК „Лудогорие”, ЕПЖБ № 5

ЖК „Лудогорие”, ЕПЖБ № 6

ЖК „Лудогорие”, ЕПЖБ № 7 /блок „Росица”/

Срещата ще се проведе пред ЕПЖБ № 4 в ЖК „Лудогорие”

16.04.2015 г. от 19:00 до 19:30 часа

ЖК „Освобождение”, блок № 32 и 33

ЖК „Освобождение”, блок № 34, 35 и 36

ЖК „Освобождение”, блок № 41, 42, 43, 44 и 45

Срещата ще се проведе пред блок № 45

17.04.2015 г. от 18:00 до 18:30 часа

Блок на ул. „Грънчарска” № 3, 5А, 5 и 7 и ППП4 на ул. „Трапезица” № 8

Блок „Млади семейства 1”

Блок „Млади семейства 2”

Срещата ще се проведе пред блок „Млади семейства 2”, вх. В

17.04.2015 г. от 18:30 до 19:00 часа

Блок на ул. „Грънчарска” № 24 /блок „Морави”/

Блок на ул. „Грънчарска” № 26 /блок „Майстор Манол”/

Срещата ще се проведе пред блока на ул. „Грънчарска” № 24 вх. Ж /блок „Морави”/

17.04.2015 г. от 19:00 до 19:30 часа

Блок на бул. „Априлско въстание” № 56

Блок на бул. „Априлско въстание” № 58

/адвокатски блокове/

Срещата ще се проведе пред блока на бул. „Априлско въстание” № 58, вх. БКъм началото на страницата