Под егидата на Областния управител Петър Василев в Разград се проведоха дебати на тема „Допринася ли това, което се говори в публичното пространство, за агресивността в училище?”.

17.04.2015

На 17април  в конферентната зала на хотелски комплекс „Лес” в град Разград, под потронажа на г-н Петър Василев – Областен управител на област Разград, се проведе форум по дебатиране на тема „Допринася ли това, което се говори в публичното пространство, за агресивността в училище?”.

Събитието беше организирано от сдружение „Асоциация Интегро”, като участие в дебатите взеха ученици от 3 училища от градовете Сливо Поле, Завет и Лозница.

Форумът се проведе в рамките на проект „Нашият живот – в нашите ръце“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. 

Повече от 10 години Сдружение „Асоциация Интегро“ изпълнява програма „Да направим средното образование достъпно и атрактивно за ромските младежи от селските региони“, по която подкрепя ромски ученици успешно да завършват средното образование. В началото програмата се изразява само в закупуване на комплекти учебници. По-късно, след оценка на постигнатите резултати, в работата с учениците са включени елементи на гражданското образование, като много важна част от изграждането на младите хора като истински и отговорни граждани. В повече от 20 средни училища "Интегро" подкрепя създаването на ученически клубове по "Активно Гражданство". Всяко училище получава техническо оборудване за клубовете, обучение и постоянна подкрепа за учителите-ментори. Важна част от работата на тези клубове е обучението по дебатиране. Всяка година в различни региони се организират състезания по дебатиране, на които участниците от клубовете демонстрират наученото. От 2011 година в различни областни градове– Варна, Разград, Шумен и Русе, сдружение „Асоциация Интегро“ организира множество дебати. Тези дебати са проведени под егидата на Обастните управители от съответните области.

Изпълнението на проекта продължава с организиране на дебати в гр. Шумен на 24 април и в гр. Варна на 8 май.Към началото на страницата