Приключи успешно проект на Областна администрация Разград за трансгранично бизнес сътрудничество

28.04.2015

На 28 април в Областна администрация Разград се проведе заключителна пресконференция по проект  „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево”, финансиран по договор № 61045/ 29.07.2013 от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., изпълняван от Областна администрация Разград в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград.

Зам. областният управител на област Разград Виолета Тодорова отбеляза, че в рамките на проекта са създадени добри търговски отношения между двата региона, той е и предпоставка за добро бъдещо сътрудничество. Благодарение на него бяха установени бизнес контакти и се подписаха търговски договори между фирми от двете страни. По време на срещата бе съобщено още, че работата на информационните офиси за трансгранично бизнес сътрудничество в камарите в Разград и в Гюргево, ще продължават да осъществяват информационната си дейност.

На 29 април се проведе заключителна пресконференция в Гюргево. По време на нея румънските партньори и представители на фирми, участници в проекта, също изказаха своето задоволство от постигнатите добри резултати. В заключение  партньорите и от двете страни заявиха желание да продължат сътрудничеството си с нови инициативи.Към началото на страницата