График за изнесените приемни срещи на Областния управител на Разград с граждани - месец май

13.05.2015

 

 

Община Самуил и Община Разград – 8 май 2015 година

 

село Кривица

от 10:00 до 11:00 часа

село Желязковец

от 11:15 до 12:30 часа

село Мортагоново

от 12:45 до 14:00 часа

село Ушинци

от 14:15 до 15:00 часа

село Радинград

от 15:15 до 16:00 часа

село Пороище

от 16:15 до 17:00 часа

 

 

Община Лозница – 11 май 2015 година

 

село Бели Лом

от 10:00 до 11:00 часа

село Веселина

от 11:15 до 12:00 часа

село Студенец

от 12:15 до 13:00 часа

село Градина

от 13:15 до 14:00 часа

село Островче

от 14:15 до 15:00 часа

село Тръбач

от 15:15 до 16:00 часа

село Манастирци

от 16:15 до 17:00 часа

 

 

Община Кубрат – 15 май 2015 година

 

село Горичево

от 10:00 до 10:45 часа

село Задруга

от 11:00 до 11:45 часа

село Савин

от 12:00 до 13:00 часа

село Севар

от 13:15 до 14:00 часа

село Сеслав

от 14:15 до 15:00 часа

село Тертер

от 15:15 до 16:00 часа

село Точилари

от 16:15 до 17:00 часа

 

 

Община Исперих -18 май 2015 година

 

село Подайва

от 10:00 до 12:00 часа

село Беленци

от 12:15 до 13:00 часа

село Духовец

от 13:15 до 14:00 часа

село Драгомъж

от 14:30 до 15:15 часа

село Малък Поровец

от 15:30 до 16:30 часа

село Бърдоква

от 16:45 до 17:30 часа

 

 

Община Разград - 22 май 2015 година

 

село Осенец

от 10:00 до 11:30 часа

село Дряновец

от 11:45 до 12:30 часа

село Благоево

от 12:45 до 13:45 часа

село Балкански

от 14:00 до 15:00 часа

село Гецово

от 15:15 до 17:00 часа

 

 

Община Исперих -25 май 2015 година

 

село Тодорово

от 10:00 до 11:00 часа

село Китанчево

от 11:15 до 13:00 часа

село Яким Груево

от 13:15 до 14:00 часа

село Конево

от 14:15 до 15:00 часа

село Свещари

от 15:30 до 16:30 часа

село Райнино

от 16:45 до 17:30 часа

 

 

Община Разград - 29 май 2015 година

 

село Раковски

от 10:00 до 11:00 часа

село Побит камък

от 11:15 до 12:00 часа

село Дянково

от 12:15 до 13:00 часа

село Липник

от 13:15 до 14:00 часа

село Ясеновец

от 14:15 до 15:00 часа

село Черковна

от 15:15 до 16:00 часа

село Недоклан

от 16:15 до 17:00 часаКъм началото на страницата