54 проектни идеи бяха направени на заседание на Областния съвет за развитие на Област Разград

13.05.2015

На 13 май в Областна администрация Разград се проведе заседание на Областния съвет за развитие на Област Разград, с председател Областният управител Петър Василев. Основната тема на срещата бе представяне и приемане на проектни идеи от общините на територията на областта, които да бъдат включени в разработваната в момента Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и  полупланинските слабо развити райони. Още в началото на заседанието губернаторът подчерта, че Програмата има за цел оказване на подкрепа не само на изброените географски области, но и на други изоставащи в социално-икономическото развитие области в България. Във връзка с казуса Василев коментира, че през месец април той е отправил предложение към Министерството на икономиката, да бъдат включени към Програмата и други икономически изостанали области, в това число и Област Разград. В тази насока кметовете на общините в областта представиха 54 проектни идеи, които ще бъдат обобщени и изпратени на разработващия Целенасочената инвестиционна програма екип от експерти. Проектите са насочени към ускоряване на социално-икономическото развитие на областта, създаване на нови работни места и решаване на важни за общините проблеми. Включването на проектните предложения в Програмата ще им даде предимство при кандидатстване за финансиране по Оперативните програми и по Програмата за развитие на селските райони. С провеждането на заседанието Областният съвет за развитие възобнови една от основните си функции на орган, в който се дискутират и приемат идеи за ускоряване на развитие на областта.Към началото на страницата