Заместник областният управител Виолета Тодорова участва в дискусионен форум на тема „Пазара на труда 2015 г. – предизвикателства и възможности”

13.05.2015

Заместник областният управител Виолета Тодорова участва на 13 май в дискусионен форум  за „Пазара на труда 2015 – предизвикателства и възможности”, който бе организиран от КНСБ Разград и Фондация Фридрих Еберт. В началото на срещата Тодорова поздрави организаторите за поставената тема , като подчерта, че тя е особено важна и актуална за нашия регион, а доброто сътрудничество между институциите ще бъде предпоставка за решаване на проблеми в сферата. Тя представи доклад от работата на Постоянната комисия по заетост към област Разград и уточни, че действията й са насочени активно към стабилизиране на пазара на труда в района.

По време на срещата участниците във форума представиха анализ за състоянието на Пазара на труда за месец април в Разградска област, работата на съветите за сътрудничество в Разградска област, както и информация за Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” – възможности и отговорности за увеличаване на заетостта.

Участие в дискусионния форум взеха  и Диана Найденова – гл. експерт „Пазар на труда” в КНСБ;  Драгомир Николов – директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Русе, директорите на бюрата по труда в Разград, Исперих и Кубрат и Моника Димитрова – експерт „Обучения и проекти”.Към началото на страницата