Областният управител Петър Василев сподели проекти за подобряване на икономическото състояние на региона с президентa на КНСБ Пламен Димитров

21.05.2015

Областният управител Петър Василев и наместникът му Нурие Црънгалова проведоха днес (21 май) работна среща с президента на КНСБ Пламен Димитров. По време на срещата губернаторът запозна госта си с икономическото състояние на Област Разград и подчерта, че сред основните приоритети в политиката му е развитието на региона в тази насока, като първата стъпка за постигане на целта е привличане на инвеститори и разкриване на нови работни места. „Именно затова ние трябва да превърнем нашата област в притегателен център за инвеститорите, а една от правилните стъпки в тази насока е да предлагаме качествени и образовани кадри”, подчерта Василев. Във връзка с това той представи обсъдена идея от него и от ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев” чл. кор. проф. дтн Христо Белоев, да бъдат разкрити нови специалности в сферата на социалните дейности във Филиала на учебното заведение в Разград. Губернаторът  изтъкна, че Филиалът в Разград е единственото висше училище в Северна България, което подготвя специалисти в сферата на биотехнологичната, хранително-вкусовата и химическата промишленост и допълни, че „ние трябва да използваме и това наше предимство и да насочим вниманието си в неговото развитие.”.

От своя страна Пламен Димитров се изказа положително за разкриване на нови специалности, подкрепа получи и стремежът на губернатора за реализиране на нови проекти - предпоставка за разкриване на работни места в областта. Ние трябва да направим така, че да запазим нашите деца в страната, трябва да им осигурим условия, за да направят това, подчерта Димитров.

Посещението на президента на КНСБ в Разград бе по повод провеждане на дискусионен форум на тема „Социално партньорство и колективно трудово договаряне”, събитие свързано с честването на 25-годишнината от учредяването  на КНСБКъм началото на страницата