Областната комисия по заетост класира 20 проекта за финансиране по НП"ОСПОЗ" през 2014

04.12.2013

Очаква се до 18 декември Агенцията по заетостта окончателно да ги одобри. Така  в седемте общини на област Разград ще могат да бъдат разкрити 53 работни места, за период от 4-12 месеца. Финансовият ресурс за Област Разград  е 88 101 лв.

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа и класира проекти от Област Разград за финансиране по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2014 година.

20 проекта ще бъдат изпратени за окончателно одобрение в Агенцията по заетостта. Резултатите ще станат известни до 18 декември, коментира Росица Калчева от Дирекция „Регионална служба по заетостта” град Русе. С тези проекти през 2014 година в седемте общини на област Разград ще могат да бъдат разкрити 53 работни места, за период от 4-12 месеца. Финансовият ресурс за Област Разград  е 88 101 лв.

За работа по проектите ще бъдат наемани лица, получаващи месечни социални помощи или продължително безработни, като 70% от тях ще бъдат такива, които не са работили по Програмата през настоящата година.

За отделните общини проектите са: Исперих – 8 проекта за 10 работни места; Самуил – 5 проекта за 10 работни места; Кубрат – 2 проекта за 2 работни места; Завет – 1 проект за 4 работни места, Разград – 2 проекта за 9 работни места; Лозница – 1 проект за 15 работни места и Цар Калоян – 1 проект за 3 работни места.

По одобрените от комисията по заетост проекти в 12 детски градини и училища от областта ще се разкрие по едно работно място за поддръжка на сградата и опазване на училищния ред.Към началото на страницата