Областният управител Петър Василев участва в кръгла маса на тема „Аутизмът-признаци, откриване на проблема и последваща грижа”

28.05.2015

Областният управител Петър Василев взе участие в четвъртък (28 май) в организираната от Жени ГЕРБ – Разград кръгла маса на тема „Аутизмът-признаци, откриване на проблема и последваща грижа”. По време на инициативата присъстваха представители от – Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян”, от Агенцията за закрила на детето, от детски градини в областта, учители от ресурсния център в Разград, както и специалисти от институции, имащи отношение към хората в неравностойно положение.

Форумът бе открит от Стоянка Якимова-областен клубен ръководител на Жени ГЕРБ. По време на първата част от срещата лекторите д-р Зоя Велкова-педиатър, д-р Владимир Заимов-психиатър и Деница Анастасова-психолог,представиха теми свързани с диагностициране на аутизма, разбиране на поведението, както и способите за създаване на подкрепяща среда при децата аутисти.

Втората част бе дискусионна, по време на която родители и специалисти споделиха опит, трудностите, с които се сблъскват и идеи за преодоляването им.

Тази кръгла маса е продължение на инициативата, която ЖГЕРБ-Разград стартираха на 2 април. Тогава бяха разпространени в детски градини и в кабинети на лични лекари 100 плаката – „Как да познаем аутизма?”, на които бяха описани признаците, по които може да се разпознае аутизмът при децата.Към началото на страницата