Заместник областният управител Виолета Тодорова ще участва в работна среща на тема „Библиотеката – активен участник в обществените процеси на местно и регионално ниво„

11.06.2015

Заместник областният управител Виолета Тодорова ще участва утре в работна среща в Народна библиотека „Иван Вазов” в Пловдив, на тема „Библиотеката-активен участник в обществените процеси на местно и регионално ниво”, организирана от Фондация „Глобални библиотеки – България” и Министерството на културата. Инициативата ще се проведе  във връзка с осигуряване на устойчивост на резултатите по „Програма Глобални библиотеки”.

В събитието ще вземат участие представители на всички областни администрации, Министерство на културата, членове на Настоятелството, на Обществения съвет, председателстван от проф. Георги Близнашки, и на Управителния съвет на Фондацията.

Основната цел на публичното представяне е да затвърди мястото на библиотеките като активен участник в обществения живот чрез  включването им в областните стратегии за развитие, да потърси възможност за сътрудничество и създаване на нови партньорства с местни, регионални или национални структури, доказващи потенциала на библиотеките като ресурсни и обществено ангажирани центрове, като активен участник в дебатите и решенията на проблеми от местен и регионален характер.  Към началото на страницата