Заместник областният управител Виолета Тодорова участва в дискусионна кръгла маса за жертвите на домашно насилие

16.06.2015

Днес (16 юни) заместник областният управител Виолета Тодорова участва в дискусионна кръгла маса на тема „Ролята на институциите за ефективна подкрепа на жертвите на домашно насилие”, организирана от СНЦ „Център на НПО в Разград”.

В началото на срещата Тодорова поздрави организаторите, че поставят за обсъждане една изключително актуална тема. Тя подчерта, че дейността  по проекта „За силата на закона и гласа на жертвите на домашно насилие” ще допринесе за подобряване на диалога между ангажираните институции по казуса. „Областна администрация Разград има активна роля в социалната сфера. Със заповед на Областния управител е определен екип, който разработва Стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград 2016-2020 г., като в нея се планират мерки за решаване на проблема с домашно насилие”, обясни зам. областният управител и допълни, че резултатите и решенията от днешния форум ще бъдат взети под внимание при разработване на Стратегията. Тодорова посочи като най-сериозен и спешен проблем за решаване в Област Разград липсата на Кризисен център и съобщи, че лично се ангажира в разработваната в момента Стратегия  да се изведе като основен приоритет разкриване на такъв център в една от общините в региона, като в така наречените „селски” общини финансирането ще може да бъде направено по Програмата за развитие на селските райони.  В обръщението си тя категоризира като втори основен  проблем това, че много от жертвите на домашно насилие не сигнализират отговорните институции, поради страх от насилника. „В тази насока ефективен метод може да е провеждането на кампания за неприемане на насилието и за преодоляване страха от подаване на сигнали за случаи на домашно насилие.”, обясни Тодорова и посочи, че за решаване на проблема е нужно основните усилия да се насочат към подобряване на координацията между отговорните институции и към повишаването на квалификацията на ангажираните служители.

В кръглата маса участваха и представители на съда, прокуратурата, полицията, социални служби, местни и регионални власти, юристи, адвокати, представители на РИО на МОН, на учебни заведения в града и на неправителствения сектор, които представиха частни случаи от практиката си, направиха и предложения за оптимизиране на процесите на решаването им.  Препоръките, които бяха формулирани на форума, бяха описани в Отворено писмо адресирано до Министъра на правосъдието, Министъра на вътрешните работи, до Общински съвет-Разград и до Областна администрация Разград, които да ги представят пред компетентните органи.Към началото на страницата