В Областна администрация Разград се проведе среща за качеството на водата

24.07.2015

Участие в дискусията взеха – общински кметове и зам.-кметове, представители на Басейнова дирекция - Плевен, на РЗИ-Разград, на ОДБХ, на ОД”Земеделие”, от асоциацията на зърнопроизводителите и на пчеларите, и на институции, имащи отношение по въпроса.

По представена информация от РЗИ – Разград стана ясно, че местата, в които стойностите на нитратите надхвърлят допустимите 50 мг/л са – Каменар, Езерче, Сейдол, Лозница, Ловско, Гороцвет и Юпер.

Инж. Йордан Божилов и инж. Наталия Колева – гл. експерти в Басейнова дирекция - Плевен уточниха, че за да бъде ограничено високото съдържание на нитрати е необходимо да се извършат изследвания и да се установи причинителят. Те посочиха торенето с азотни торове и изхвърлянето на животинска тор като едни от основните предпоставки за завишаване на нитратните стойности.

По време на дискусията участниците констатираха и, че за да отговаря водата на всички изисквания, е необходимо да се оказва качествен контрол, но липсата на финансов ресурс от страна на ВиК операторите затруднява този процес. Областният управител посочи, че средства могат да бъдат набавени единствено ако ВиК асоциациите в област Разград се обединят в една, ВиК операторът стане един, и по този начин ще се създадат условия за кандидатстване с проекти по европейски програми, което от своя страна ще рефлектира положително върху качеството на водата. По време на срещата беше взето единодушно решение, преди да се случи това, да бъде сформирана междуведомствена комисия, която да анализира източниците на замърсяване с нитрати и да планира мерки за овладяване на проблема.Към началото на страницата