Областният управител Галина Георгиева свика Постоянната епизоотична комисия за набелязване на превантивни мерки срещу бруцелоза и антракс

20.08.2015

Превантивни мерки за недопускане на разпространяване на   заболяванията бруцелоза и антракс бяха предприети днес от Постоянната епизоотична комисия, която беше свикана от Областния управител Галина Георгиева.

По време на заседанието д-р Юлиян Йорданов – началник отдел „ЗЖ” в ОДБХ Разград информира, че във връзка с вече доказани случаи на бруцелоза в Кюстендилско и установяването, че инфекцията е навлязла от Гърция чрез нерегламентирана търговия с животни, е необходимо да се набележат превантивни мерки, с които да не бъде допуснато разпространение на болестта. Той уточни, че една от основните задачи в момента на компетентните органи е контролът при превозването на животните и недопускане такова да се извършва без необходимото ветеринарно свидетелство и без задължителните документи и обозначения при животните.  Подчертано бе и, че в случай на установяване на такава незаконна търговия в област Разград, е необходимо животните да се съхраняват на специално обозначени и предвидени терени до експортирането им в кланици. Тъй като в нашата област такива обозначени места няма, бе прието предложението на Областния управител - още днес Областна администрация да изпрати писма до общините, които да посочат подходящи терени, в които при евентуална нужда да бъдат съхранявани животните. Георгиева допълни, че идеята е да бъдат предложени подходящи места, като първото да обслужва общините Кубрат и Завет, второто – Разград, Цар Калоян и Лозница, а третото – Исперих и Самуил.Към началото на страницата