Дискусия за възможностите за развитие на товарни превози с ЖП транспорт в област Разград

28.08.2015

 

Днес, 28.08.2015 г., Областният управител Галина Георгиева-Маринова проведе работна среща с г-н Ангел Стоянов– директор „Есплоатация” в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, инж. Орлин Рангелов – директор на Поделение за товарни превози - Горна Оряховица и Емилян Миланов – ръководител на Бизнес център - Горна Оряховица.

Участие в срещата взеха и представители на Областна администрация Разград, Регионална търговско-промишлена камара Разград и журналисти.

Събитието е част от инициираната от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД поредица срещи в областни градове в страната за обсъждане на възможности за възползване на бизнеса от услугите на дружеството.

Г-н Ангел Стоянов засвидетелства пред Областния управител, че „БДЖ - Товарни превози” ЕООД разполага с необходимата материална база, професионална подготовка, опит и международни контакти за извършване на качествени железопътни транспортни услуги.

Той информира присъстващите, че част от големите предприятия в региона редовно използват услугите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – „Хан Аспарух” АД, „Тракция” АД, „Каолин” АД и др.

Инж. Рангелов посочи, че на товарните гари в област Разград – Разград, Исперих и Самуил, се реализира превоз на сравнително висок обем на товари, като през 2014 г. има около 2000 натоварени и около 2500 разтоварени товарни вагона, а през първите седем месеца на 2015 г. са транспортирани над 40 000 тона товари.

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД дава възможност за комбиниране на ЖП транспорт с партньорски транспортни фирми в Европейския съюз и в Република Турция, за комбиниране с фериботните връзки на порт Кавказ и порт Батуми за реализиране на внос и износ с Украйна, Русия и азатските държави.

На изразеното становище от зърнопроизводители, че не използват услугите на дружеството, поради липсата на жп транспорт в съответната община и поради малките количества продукция, които реализират, представителите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД отговориха, че дават възможност за гъвкаво договоряне с клиенти и за превоз на малки товари, като препоръчаха и комбиниране на няколко производители при превоз на продукция. Представени бяха и възможности за внос на торове за селското стопанство с ЖП транспорт.

Областният управител изрази готовност за съдействие за бъдещи съвместни инициативи и за оказване на логистична помощ за провеждане на конкретни срещи с представители на бизнеса в областта, за да се стимулира по-широкото използване на ЖП транспорта от бизнеса, предвид неговите предмиства от екологична гледна точка, по-малка натовареност на движението по пътищата и т.н.Към началото на страницата