На заседание на РСР на СЦР Областният управител Галина Георгиева направи предложение за рехабилитация на пътната мрежа в областта

08.09.2015

   Областният управител Галина Георгиева участва днес в двадесет и седмото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), което се проведе в Габрово. Сред присъстващите бяха и – областните управители от Силистра, Габрово, Велико Търново, Русе, представители на министерствата, на общините от СЦР, на организациите на работодателите и работниците, и служителите на национално равнище, на академичните среди, Форум „Гражданско участие”, Националния статистически институт и Фондация за реформа в местното самоуправление.

   По време на форума Георгиева внесе предложение, което бе одобрено от Регионалния съвет, за предприемане на действия, които да доведат до подобряване на пътната инфраструктура в областите от СЦР.  Идеята е чрез целево финансиране от националния бюджет да бъде извършен спешен ремонт и рехабилитация на пътни отсечки от Републиканската пътна мрежа III-ти клас на територията на петте области.

  Предложените 4 пътни отсечки от Област Разград, които Областният управител посочи в предложението си са: пътят в Разград около завод „Амилум България” ЕАД, с дължина 4, 607 км; пътят - Самуил-Хърсово-Богданци-Ножарово-Владимировци-Здравец – до Подайва, с обща дължина 37, 76 км; отсечката  – Побит камък-Завет – до село Веселец, с дължина 28, 76 км, а четвъртото предложение бе за отсечката от село Борисово-Юпер-Божурово-Бисерци до път II -49, като дължината на пътя в Област Разград е 15, 655 км.

 По време на заседанието бяха актуализирани представителите на РСР на СЦР в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Р България за периода 2014 – 2020 г., дискутирани бяха проблеми, свързани с обработката и публикуването на официални статистически данни от Националния статистически институт. Експерт от Министерството на туризма представи Концепция за туристическо райониране на България в СЦР. Членовете на Съвета бяха информирани за планираните процедури по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съгласно Годишната индикативна програма за 2015 г. Към началото на страницата