ТРАДИЦИОННА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ФИЛИАЛ – РАЗГРАД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

14.10.2015

   На 16 и 17 октомври 2015г. в хотел ”Централ”  ще се проведе традиционната двудневна международна научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев” - Филиал Разград,  под патронажа на Областния управител Галина Георгиева.

   Тази година конференцията е посветена на 70 - годишнината на Русенски университет  ”Ангел Кънчев”. Този научен форум е организиран съвместно с Дом на науката и техниката Разград, Регионален академичен център на БАН Разград, Съюз на учените в България – клон Разград, Община Разград.

   Тематичните направления на форума са в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии. Ще бъдат  представени 2  пленарни доклада от водещи специалисти в страната и 87 научни доклади с актуална научна и производствена тематика.  Авторите на най-добрите  доклади по секции ще бъдат отличени с Грамота и Кристален приз на Ректора на РУ”Ангел Кънчев”.

   Участници в конференцията са професори, доценти и научни работници от университети в София, Бургас, Пловдив, Ямбол, Сливен, Габрово, Стара Загора и др. В  конференцията ще вземат участие  и учени от чужбина – представители на научни организации от Украйна, Русия,  Испания и др.   С голяма част от тях преподавателите от Филиала в Разград работят в общи научни проекти. В заседанията на конференцията  ще се включат и представители на почти всички фирми от региона, работещи в областта на химичните технологии, биотехнологиите  и хранителни технологии.Към началото на страницата