Над 250 граждани са потърсили съдействие от Областния управител

14.01.2014

Над 250 граждани от областта са потърсили съдействието на Областния управител на Област Разград, както в приемните му дни, така и извън тях. Сред най-често поставените въпроси от страна на гражданите са: съдействие при намиране на работа; проблеми, свързани с незаконно строителство; имуществени спорове; трудово-правни казуси; социални проблеми.

Продължава работата на Областна управа - Разград, относно разширяване и задълбочаване на връзките с органите на централната и изпълнителната власт.

Тясното сътрудничество с органите на местното самоуправление и организирането на регулярни работни срещи с кметовете на общини на територията на Област Разград ще продължи и през календарната 2014 година, тъй като има необходимост от диалог, посредством който съществуващи проблеми намират своето решаване, в това е убеден Областният управител.

Ще припомним, че приемното време на Стоян Ненчев е първа и трета сряда на всеки месец. Приемното време на неговите заместници Иван Борисов и Севгин Шукри е всеки вторник ог 9.00 ч. Гражданите, могат да се записват всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Областният управител и неговите заместници са на разположение на гражданите по всяко време, дори и извън приемните дни.Към началото на страницата