В Областна администрация Разград представиха проект „Общи действия за предотвратяване на екологични катастрофи”

23.10.2015

  Информационен семинар за значението от мерките за защита от наводнения се проведе днес (23 октомври)  в Областна администрация Разград. По време на събитието бяха представени добрите практики и резултати от реализирания проект „Общи действия за предотвратяване на екологични катастрофи” с водещ партньор Национална администрация по водите и мелиораците (АНИФ) – Румъния, осъществен съвместно със сдружение ЕКОЛИНКС – ГРУПРООС – Русе и Фондация за демокрация, култура и свобода – клон Кълъраш, Румъния.

   По време на срещата Георги Георгиев – началник група ПК и ПД в РД ПБЗН от Разград представи информация, свързана с наводненията в Област Разград през последните години. Анализирани бяха предпоставките за допускане на бедствия, дискутираха се и идеи за ограничаването им.

   Във връзка с това партньорите по проекта споделиха своите основни дейности, които включват внедряване и развитие на интегрирана информационна система по отношение на управленските решения за поддръжка и ремонт на диги за защита от наводнения. Представени бяха и приоритетните цели и задачи на проекта, които включват: създаване на информационна система за управление на решения по отношение на поддръжка и ремонт на язовири за защита от наводнения; информиране на населението от трансграничния регион и участието на гражданското общество, насочени към овластяване на гражданите в условията на самозащита и подготовката им за предотвратяване и отстраняване на последиците, произтичащи от бедствия; съкращаване на сроковете за предаване на потока от информация, данни и решения, използвайки информационни ресурси; осигуряване на своевременна информация и др.Към началото на страницата