Трети отчет за изпълнение на управленската програма на правителството за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението

20.01.2014
„Подобряването на бизнес климата, възстановяването на държавността и развитието на социалните политики са основните задачи пред правителството на България. Ще продължим да провеждаме реформи, които подпомагат растежа. Има всички предпоставки 2014 г.  да бъде първата година на икономическо възстановяване.”
 
Пламен Орешарски, 
Министър-председател 
на Република България
 
За шест месеца управление правителството на Република България успя да промени цялостната обстановка в страната. Възстановена е социално-икономическата стабилност и са създадени предпоставки за икономически растеж. Стартирани са реформи във всички области.
 


Към началото на страницата