Заседание на Областната комисия по транспорт

21.01.2014

На 23.01.2014 г. /четвъртък/ от 14.00 ч. в зала № 712 на Областна администрация ще се проведе заседание на Областната комисия по транспорт при следния дневен ред:

1.     Разглеждане и предложения до Областния управител за съгласуване на маршрутни разписания на автобусни линии от Областната и Републиканска транспортни схеми.

2.     Разглеждане на маршрутни разписания на автобусни линии от Областната транспортна схема от квотите на Общините Исперих и Самуил и превеждането им в съответствие с Наредба № 2 от 15.03.2002 г на Министерството на транспорта и информационните технологии и съобщения.

3.     Разни

Заседанието е отворено за журналисти. Заповядайте!Към началото на страницата