Областната комисия по транспорт единодушно прие да бъде променен часа на автобусна линия Пчелина - Разград и обратно

24.02.2016

    Днес, 24.02.2016 г., се проведе заседание на Областната комисия по транспорт, председателствано от Зам. областния управител Нурие Црънгалова.

     Със 7 гласа „за” от общо 10, единодушно, без възражения членовете на комисията приеха предложението на кмета на Община Самуил за промяна часа на тръгване на автобуса от автогара Разград посока Пчелина, от 15,30 на 13,30 часа, на съществуващо маршрутно разписание № 05101 от 25.09.2014 г., на автобусна линия Пчелина – Разград и обратно. Новите часове на тръгване са: от с. Пчелина – 6,30 часа и обратно от Разград – 13,30 часа.

     След утвърждаване от Областния управител ще започне изпълнението на визираната промяна.Към началото на страницата